Діяльність відокремлених підрозділів

Для забезпечення рівних прав всіх пасічників , що бажають приймати активну участь в діяльності Організації, законодавством передбачена можливість утворення в складі громадської організації відокремленого підрозділу, що закріплено в Статуті. 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СПІЛКИ

 

8.1. Спілка може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних зборів Спілки.

8.2. Відокремлені підрозділи створюють в адміністративних районах, де відсутні громадські організації пасічників для об’єднання п’яти і більше пасічників за територіальним принципом за місцем проживання для ведення спільної діяльності в межах визначених Статутом Спілки.

8.3. Відокремлені підрозділи Спілки не мають статусу юридичної особи.

8.4. Відокремлені підрозділи Спілки керуються у своїй діяльності даним Статутом.

8.5. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Спілки подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки.

8.6. Відокремлені підрозділи представляють інтереси Спілки та забезпечують реалізацію завдань визначених статутом Спілки.

8.7. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – Збори членів та керівника відокремленого підрозділу, який обирається Загальними зборами членів Спілки.

8.8. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

8.8.1. реалізують статутні мету та завдання Спілки у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Загальних зборів;

8.8.2. проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

8.8.3. представляють Спілку на території певної адміністративно – територіальної одиниці.

8.8.4. відокремлені підрозділи мають ті ж права і обов’язки, що й інші дійні колективні члени Організації.

8.9. Керівник відокремленого підрозділу Спілки організовує діяльність членів по виконанню статуту Спілки, веде облік членів, що приймаються до Спілки відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними органами Спілки.

8.10. Керівник відокремленого підрозділу має право:

– використовувати назву та символіку Спілки для реалізації завдань Спілки;

– отримувати допомогу у реалізації завдань Спілки від керівних органів та посадових осіб Спілки;

– бути присутнім на Загальних зборах Спілки та мати право голосу;

– звертатись з клопотаннями до керівних органів Спілки;

– здійснювати захист своїх законних прав та інтересів.

– керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– дотримуватись вимог Статуту Спілки;

– виконувати рішення керівних органів Спілки (прийнятих в межах Статуту Спілки та чинного законодавства України);

– не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Спілки.

8.11. Діяльність відокремленого підрозділу Спілки може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Спілки, а також в судовому порядку.