Офіційна сторінка

Закарпатська спілка пасічників “Срібний край” є добровільною неприбутковою громадською  організацією  Закарпатських пасічників, що вже  на час створення об’єднала близько 600 пасічників з різних його куточків.  До створення та активної діяльності в Організації долучились і  відомі далеко за межами Закарпаття такі науковці,  як В.А. Гайдар, В.П. Пилипенко, С.С. Керек.  Без сумнівів, що тільки завдяки налагодженні тісної і продуктивної співпраці ЗСП “Срібний край” з відділом репродукції та селекції карпатських бджіл ННЦ “Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича”, державними органами обласного, районного та місцевого рівня, іншими пасічними організаціями з України та за її межами,  можливий поступальний розвиток галузі бджільництва нашого краю.

Додаткову інформацію про Закарпатську спілку пасічників “Срібний край” Ви можете знайти в наступних вкладених підсторінках:

Засновники Закарпатської спілки пасічників “Срібний край”.  Мета діяльності.

Порядок набуття членства в Спілці

Діяльність відокремлених підрозділів

Керівні органи Спілки